Sunday, October 9, 2011

Carta Penambahan dari 1 hingga 12

Belajar mengira (matematik) adalah mudah sekiranya kita mempunyai teknik yang sesuai dan betul. Di sini adalah contoh cara-cara belajar menambah (+) dengan mudah: 
Carta penambahan dari 1 hingga 12: 

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cara-cara membaca jadual penambahan (rujuk kotak hijau):
Angka dalam kotak merah + Angka dalam kotak biru = Jawapan (dalam kotak hijau)
                  7                  +                    6                   =     13

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget