Monday, September 26, 2011

Daya Tahan Kardiovaskular
Mengikut Safrit (1981), kecergasan daya tahan kardiorespiratori adalah sistem peredaran respitoratori semasa menjalankan aktiviti fizikal atau bersukan di mana ia memerlukan usaha yang tinggi. Corbin & Lindsey ( 1994 ) mendefinisikan daya tahan kardiovaskular sebagai keupayaan saluran darah dan sistem respiratori menyalurkan oksigen ke otot dan keupayaan otot menggunakan tenaga ini untuk aktiviti senaman.
 
Corbin dan Lindsey ( 1994 ) juga menjelaskan kuasa aerobik maksimun adalah kiraan isipadu maksimun seminit oksigen atau VO2 max. Kadar pengambilan oksigen maksimun ini boleh diukur di dalam makmal melalui larian di atas Treadmill atau Berbasikal Ergometer.
Daripada kenyataan di atas dapatlah dirumuskan bahawa adanya perhubungan antara kadar nadi dan penggunaan oksigen semasa senaman dijalankan. Pada amnya kadar nadi seseorang berubah secara linear dengan penambahan penggunaan oksigen. Keadaan ini adalah sama bagi setiap individu tetapi terdapat perbezaan antara individu terlatih dengan tidak terlatih. Bagi individu yang terlatih, selalunya kadar nadi adalah kurang semasa senaman berbandingan dengan individu yang tidak terlatih.
Menurut McArdle (1991) daya tahan boleh didefinisikan sebagai kemampuan otot-otot atau jantung melaksanakan kerja berulang - ulang kali untuk mengatasi rintangan atau beban yang tinggi pada jangka masa yang panjang dan dapat mengatasi kelesuan.
Daya tahan kardiovaskular merupakan keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi secara berterusan semasa seseorang itu melakukan kerja untuk tempoh masa yang lama. Kecergasan kardiovaskular bergantung kepada kombinasi efisien tiga komponen:-
1. paru-paru .
2. jantung .
3. saluran darah.
Aktiviti yang berat memerlukan keupayaan jantung dan paru-paru yang efisien kerana situasi ini memerlukan tenaga yang banyak dan hanya pengaliran darah yang kaya dengan oksigen yang membolehkan otot dapat menjalankan aktiviti tersebut.
Peringkat daya tahan kardiovaskular boleh menurunkan kadar nadi rehat dan menjadikan jantung lebih sihat. Hasil daripada keadan ini, peredaran darah menjadi lebih efisien serta peningkatan kebolehan peparu ke kapasiti penggunaan yang optima dapat diteruskan dan oksigen boleh dibekalkan kepada otot bagi mengelakkan keletihan dan kelesuan. Daya tahan kardiovaskular juga dikenali sebagai daya tahan aerobik, atau kuasa aerobik kerana komponen kecergasan jasmani melibatkan sistem tenaga aerobik. Kecergasan kardiovaskular dapat mengawal penyakit jantung dan kegemukan.
SUKAN YANG MENGGUNAKAN DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR.
i. Marathon
ii. Renang
iii. Trialthon
iv. Lumba jelajah basikal
v. Lumba Basikal bukit
vi. Acara olahraga jarak jauh
- 3000 meter
- 3000 meter lari berhalangan
- 5000 meter
- 10 000 meter
- jalan kaki 10 km dan 20 km.
Sumber
Corbin,C.B.,& Lindsey,R. (1994). Concept Of Physical Fitness With Laboratories (8th ed.).Dubuque : Wm.C.Brown Publishers.
McArdle, W.D., Katch, F.I., & Katch, V.L. (1996). Exercise Physiology : Energy, Nutrition and Human Performance (4th. ed.). Baltimore : Williams & Wilkins.
Safrit, M.J. (1981). Evalution In Physical Education (2nd ed.) New Jersey : Prentice Hall, Inc.

Saturday, September 24, 2011

Gol terbaik dunia

Friday, September 23, 2011

Guru PJK yang berkualiti

Bagaimana hendak menjadi guru Pj yang berkualiti? Persoalan yang perlua dijawab oleh diri sendiri. Namun, di sini saya cuba bincangkan ciri-ciri kualiti yang perlu kita cari.

Aspek pertama ialah kehendak hati sendiri. Hati kita yang menetapkan arah profesion kita. Jika guru PJ cemburu terhadap guru lain yang tidak berpanas, satu kesilapan dalam pemilihan bidang telah berlaku. Begitu juga jika kita gagal mempertahankan hak kita seperti penggunaan waktu PJ untuk digantikan dengan subjek peperiksaan (bagi murid yang pandai) atau kerja buruh (bagi murid yang kurang pandai) oleh pentadbir sekolah.

Aspek kedua ialah pengetahuan kita tentang bidang PJK. Ramai guru PJ kurang mengambil berat tentang kandungan pelajaran. Mungkin ada yang tidak tahu definisi dan komponen kecergasan dan aktiviti yang berkaitan dengan setiap komponen tersebut. Perkara ini perlu diatasi dengan merujuk dan membaca buku supaya kita mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang PJK.

Aspek ketiga ialah kecergasan fizikal. Guru PJ perlu cergas dan sentiasa cergas. Kita gagal menarik perhatian pelajar jika kita sendiri tidak memiliki kecergasan fizikal. Apa yang dikatakan kelak ialah cakap tak serupa bikin. So, apa yang perlu dilakukan kita perlu kekalkan kecergasan.

Aspek keempat ialah kemahiran motor. Pergerakan asas seperti berjalan, berlari, melompat dan sebagainya adalah kemahiran motor yang asas bagi setiap manusia. Mungkin ada juga kemahiran komplek yang perlu dikuasai oleh kita. Sebagai guru PJK perlu atasi kelemahan diri jika dapati kita tidak begitu mahir dalam sesuatu kemahiran.

Aspek kelima ialah kemahiran pedagogi. Sebagai guru kita mestilah menguasai kemahiran mengajar terutama untuk pengajaran di padang. Ramai guru yang rasa kurang selesa untuk mengajar dipadang terutama aspek kawalan kelas. Suara guru PJK adalah penting. Kuat atau pelahan perlu digunakan pada masa yang sesuai.

Aspek keenam ialah tahu, faham dan aplikasi sukatan pelajaran bagi setiap kelas yang diajar. Jangan hanya permainan yang sama untuk semua kelas. Rancang pengajaran dengan sebaiknya. Kita akan dapat sediakan alatan, ruang, bahan pengajaran dengan baik dan menjadikan kelas kita menarik dan menyeronokkan.

Enam aspek ini akan membantu membentuk guru yang yang berkualiti.

Sifir Serbaguna


Ramai yang sedia maklum akan kegunaan sifir serba guna ini. Ada juga yang berpendapat sifir hanya boleh digunakan untuk beberapa topik sahaja. Namun begitu sifir juga sebenarnya adalah gabungan dari beberapa kemahiran lain. Sebagai contoh, untuk mendapatkan sifir 2, kita perlu menambah 2 secara berulang-ulang untuk menghasilkan sifir tersebut. Begitu juga sifir-sifir yang lain.Namun begitu untuk memantapkan penghasilan sifir ini memerlukan 
latihan dari masa ke semasa. Oleh itu sebagai latihan kepada murid-murid, sila hasilkan sifir serba guna ini dengan masa terpantas. Insya-Allah, apabila anda telah mahir membina sifir ini, harapan untuk menjawab soalan-soalan darab dan bahagi amat cerah.


KEPENTINGAN MATEMATIK

Matematik merupakan mata pelajaran penting dalam kurikulum sekolah-sekolah di negara kita. Mata pelajran ini mula diajarkan dari peringkat tadika hinggalah menengah. Malah di kolej dan universiti juga, matematik masih menjadi komponen penting dalam hampir kebanyakan kursus pengajian.

Penguasaan dalam ilmu ini menuntut seseorang itu memahami konsep-konsep pengiraan asasnya. Melalui pemahaman konsep, secara langsung melatih manusia untuk berfikir.

Selain itu, mata pelajaran ini juga memerlukan seseorang pelajar menghafaz segala rumus yang diperlukan sebagai jalan penyelesaian bagi masalah yang dikemukakan. Ini sekaligus mengasah bakat berfikir dalam diri seseorang individu. Untuk itu, seseorang yang ingin mahir harus membuat banyak latihan secara langsung.

Menerusi penguasaan matematik, pemikiran manusia akan menjadi semakin matang. Setiap masalah akan diselidik dari pelbagai sudut untuk mencari jalan penyelesaian.

Manusia yang berjaya di dunia ini adalah berkat penguasaan dalam bidang matematik. Penguasaan juga amat penting dalam mencipta alat-alat kelengkapan yang bakal digunakan untuk tujuan penyelidikan dan kajian yang berkaitan dengan pengiraan dan penyukatan.

Oleh itu, tanpa kebolehan dalam matematik, segala kejayaan tidak mungkin menjadi suatu kenyataan. Kesimpulannya, setiap individu harus menguasai matematik untuk terus hidup dengan lebih produktif dan bermakna.