Friday, September 23, 2011

Sifir Serbaguna


Ramai yang sedia maklum akan kegunaan sifir serba guna ini. Ada juga yang berpendapat sifir hanya boleh digunakan untuk beberapa topik sahaja. Namun begitu sifir juga sebenarnya adalah gabungan dari beberapa kemahiran lain. Sebagai contoh, untuk mendapatkan sifir 2, kita perlu menambah 2 secara berulang-ulang untuk menghasilkan sifir tersebut. Begitu juga sifir-sifir yang lain.Namun begitu untuk memantapkan penghasilan sifir ini memerlukan 
latihan dari masa ke semasa. Oleh itu sebagai latihan kepada murid-murid, sila hasilkan sifir serba guna ini dengan masa terpantas. Insya-Allah, apabila anda telah mahir membina sifir ini, harapan untuk menjawab soalan-soalan darab dan bahagi amat cerah.


No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget